National emblem
  Principal   La página en español contiene informaciones de interés sobre China. La página en chino contiene informaciones de interés sobre Uruguay.  
 
 
4 MUNICIPIOS DIRECTAMENTE SUBORDINADOS AL PODER CENTRAL
 • Beijing
 • Shanghai
 • Tianjin
 • Chongqing
 
23 PROVINCIAS
 • NOMBRE
 • Hebei
 • Shanxin
 • Liaoning
 • Jilin
 • Heilongjiang
 • Jiangsu
 • Zhejiang
 • Anhui
 • Fujian
 • Jiangxi
 • Shandong
 • Henan
 • Hubei
 • Hunan
 • Guangdong
 • Hainan
 • Sichuan
 • Guizhou
 • Yunnan
 • Shaanxi
 • Gansu
 • Qinghai
 • Taiwan
 • CAPITAL
 • Shijiazhuang
 • Taiyuan
 • Shenyang
 • Changchun
 • Harbin
 • Nanjing
 • Hangzhou
 • Hefei
 • Fuzhou
 • Nanchang
 • Jinan
 • Zhengzhou
 • Wuhan
 • Changsha
 • Guangzhou
 • Haikou
 • Chengdu
 • Guiyang
 • Kunming
 • Xi'an
 • Lanzhou
 • Xining
 • Taipei
 
5 REGIONES AUTÓNOMAS
 • NOMBRE
 • Mongolia Interior
 • ZHUANG de Guangxi
 • HUI de Ningxia
 • UYGUR de Xinjiang
 • Tíbet
 • CAPITAL
 • Hohhot
 • Nanning
 • Yinchuan
 • Urumqi
 • Lhasa
 
2 REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
 • Hong Kong
 • Macao
 
Mapa de la República Popular CHINA

     Fuente:Diario del Pueblo